Nieuws

Maatregelen in verband met het coronavirus
Ik vind het belangrijk dat mijn kantoor niet bijdraagt aan de verspreiding van het coronavirus. Daarom heb ik een aantal maatregelen genomen die dit zoveel mogelijk moeten voorkomen.
Lees meer »

Negatieve rente
Vanaf 1 juli 2020 geldt een negatieve rente over de tegoeden op de derdengeldenrekening van de notarissen. Deze kosten worden doorberekend. Lees het hele artikel om te zien hoe dit gebeurt.
Lees meer »

Offerte aanvragen
Sinds enige tijd zijn de notaristarieven niet meer centraal vastgesteld. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, vraag dan een offerte aan.
Lees meer »

Toelichting op de website
Zoals in het internettijdperk gebruikelijk hebben we een eigen website. Op deze site stellen we ons voor en vertellen meer over de werkzaamheden van een notaris.
Lees meer »

Aanwijzing van een voogd
Als u een voogd wilt aanwijzen, dan kan dat op twee manieren: via een testament of door inschrijving in het gezagsregister.
Lees meer »

Tegenwoordig automatisch huwelijkse voorwaarden?
Sinds 2018 is in de wet geregeld dat de wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten beperkt is. De regeling geldt ook voor geregistreerd partners. Betekent dit dat huwelijkse voorwaarden niet meer nodig zijn? Niet altijd.
Lees meer »

Hertrouwen? Let op uw testament!
Als uw gezinssituatie verandert, bijvoorbeeld bij hertrouwen na overlijden of echtscheiding, is het van belang om te kijken of uw testament nog steeds een goede regeling biedt. Het bestaande testament heeft waarschijnlijk geen rekening gehouden met de wijziging in omstandigheden. Dit kan ongewenste gevolgen hebben. Het kan betekenen dat de nieuwe echtgenoot onbedoeld geen erfgenaam is.
Lees meer »

Zorgvolmacht
In een zorgvolmacht, ook wel genoemd levenstestament, kunt u regelen wie namens u kan handelen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Lees hier meer over de mogelijkheden van een zorgvolmacht.
Lees meer »

Schenken of geld uitlenen voor de eigen woning
Veel ouders willen hun kinderen ondersteunen in de betaling van hun eigen woning, bijvoorbeeld bij de aankoop, vermindering van de eigenwoningschuld of financiering van een restschuld bij verkoop van de eigen woning. De vraag is dan of het beter is om te schenken of het bedrag uit te lenen. Hierbij spelen vele factoren een rol. In het navolgende zal ik daarvan enige op een rij zetten.
Lees meer »

Bedrijfsvormen
Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, dan hebt u een spannende tijd in het verschiet. Het begint met het kiezen van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel aanverwante zaken om rekening mee te houden. En ook als u al jaren ondernemer bent, is het goed om eens na te gaan of de huidige bedrijfsvorm nog wel past bij uw bedrijf.
Lees meer »

Hertrouwen: let op uw testament
In de praktijk hoor ik vaak dat een testament niet nodig is voor echtgenoten met kinderen omdat in de wet hiervoor al een regeling is opgenomen. Op zich is dat juist, maar er kunnen toch een aantal redenen zijn om toch een testament te maken.
Lees meer »

Vereniging of stichting oprichten of statuten wijzigen
Als u overweegt een vereniging of stichting op te richten of de statuten van uw vereniging of stichting aan te passen, dan is het verstandig hierove tijdig contact op te nemen met de notaris.
Lees meer »

Voor- en nadelen van een verhoogde hypothecaire inschrijving
Veel banken geven bij het afsluiten van een hypothecaire geldlening vaak het advies om te kiezen voor een "verhoogde inschrijving". Dit heeft voor- en nadelen. Hierna worden deze voor- en nadelen op een rijtje gezet.
Lees meer »

Tweetrapstestament
In het programma "Radar" is aandacht besteed aan de kwestie dat de langstlevende de erfbelasting voor de kinderen moet voorschieten. Als hiervoor onvoldoende middelen aanwezig zijn, kan dit een problemen opleveren. Een tweetrpastestament zou uitkomst kunnen bieden. In een persoonlijk gesprek kan bekeken worden in hoeverre dit ook voor u geldt.
Lees meer »

Beperking uitbetaling van gelden aan derden
In het kader van de bestrijding van malafide praktijken is het belangrijk dat de geldstromen helder verlopen. Strakkere regels inzake het uitbetalen van gelden vanuit de derdenrekening geven duidelijkheid in de geldstroom vanuit het notariskantoor. Dit voorkomt belastingfraude en andere malafide praktijken. Sinds 1 januari 2008 gelden daarom voor de uitbetaling van gelden bij onroerendgoedtransacties strengere regels.

Beleidsregel
Bij onroerendgoedtransacties betaalt de notaris alleen
Lees meer »

Samenlevingscontract belangrijk
Samenwoners hebben niet altijd met elkaar een samenlevingscontract gesloten. Toch is het belangrijk om na te gaan of een dergelijk contract toch niet moet worden gesloten.
Lees meer »

De kinderen ondersteunen door een lening
Ouders kunnen hun kinderen op verschillende manieren financieel steunen. Een schenking ligt daarbij het meest voor de hand. Maar ook een geldlening kan een goede ondersteuning zijn.
Lees meer »

Samenwonende jongeren lopen pensioen mis
Samenwonende jongeren lopen veel geld mis, doordat ze niet weten dat ze hun partner bij hun pensioenfonds moeten aanmelden. Ruim een derde van de partners van jongeren die bij een pensioenfonds zijn aangesloten, hebben geen recht op het zogeheten partnerpensioen, omdat de relatie bij het pensioenfonds onbekend was.
Lees meer »

De Notaristelefoon
Voor algemene notariŽle vragen, op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur: 0900 346 93 93 (Ä 0,80 ct./p.m.)
Lees meer »
© Van Suilichem Communicatie