Nieuws

Offerte aanvragen
Sinds enige tijd zijn de notaristarieven niet meer centraal vastgesteld. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, vraag dan een offerte aan.

Elke notaris stelt zelf zijn tarieven vast aan de hand van de concrete omstandigheden van de uitgevoerde opdracht. Hierbij zullen aspecten als de bestede tijd, de kwalificaties van degenen die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, eventueel gevraagde spoedbehandeling en het financiŽle belang van de zaak een rol spelen.

U kunt vooraf een opgave vragen van de te verwachten kosten. Indien u bij meerdere notarissen een kostenopgave vraagt, dan is het van belang te weten of er naast de kosten die vermeld zijn, ook nog andere kosten in rekening gebracht zullen worden. In de praktijk blijken sommige notarissen achteraf nog extra kosten in rekening te brengen voor werkzaamheden die bij een normale afhandeling horen. Helaas wordt dat vooraf niet altijd vermeld of staat dat in algemene voorwaarden. Vraag in ieder geval onder welke omstandigheden extra kosten in rekening zullen worden gebracht. Anders kan de goedkoopste notaris misschien toch duurder uitvallen dan u dacht.

De offerte zoals door ons afgegeven bevat de kosten voor alle normaal te verrichten werkzaamheden, met uitzondering van:
- kosten die door derden in rekening worden gebracht, zoals afsluitprovisie van de bank, taxatiekosten en eventuele kosten voor telefonische overboeking van gelden
- kosten voor meerwerk.

Van meerwerk zal alleen sprake zijn als werkzaamheden moeten worden verricht die bij een standaard geval niet nodig zouden zijn, zoals de aflossing van persoonlijke leningen, het opmaken van extra akten zoals notariŽle volmachten of extra onderzoek naar erfdienstbaarheden of naar de wijze van eigendomsverkrijging. Als u denkt dat in uw geval extra werkzaamheden nodig zijn, meld dit dan bij het aanvragen van een prijsopgave, zodat u achteraf niet met extra kosten geconfronteerd wordt.

Bij een aankoop van een woning worden de kosten van aflossing van leningen en doorhaling van hypotheken bij de verkoper in rekening gebracht. Deze kosten behoren dus niet tot de "kosten koper".

Naast de kosten van de notariŽle werkzaamheden zijn voor de keuze van de notaris uiteraard ook andere factoren van belang, zoals een vlotte en correcte afhandeling, een persoonlijke benadering en goede advisering. Hiervoor kunnen we natuurlijk geen offerte afgeven. Wilt u meer over ons of onze werkwijze weten, neem dan contact met ons op voor een (vrijblijvende) bespreking.

Wilt u een offerte aanvragen stuur ons dan een mail. U kunt hiervoor een formulier vinden onder de knop "contact".
« Terug
© Van Suilichem Communicatie