Nieuws

De kinderen ondersteunen door een lening
De huizenprijzen zijn de laatste jaren sterk gestegen. Dit is vooral voor nieuwkomers op de huizenmarkt een groot probleem. Voor degenen die al een huis hebben is een nieuw huis ook duurder geworden, maar daar staat tegenover dat de oude woning ook meer waard is en dus ook meer zal opleveren. Dit voordeel hebben de nieuwkomers niet.

Veel ouders zien daarom dat het voor hun kinderen lastig is een financiering te krijgen voor de aankoop van een woning. Zij kunnen hun kind steunen door middel van een schenking, maar dat zal niet altijd de bedoeling zijn. De betaling van schenkingsrecht kan een probleem zijn of de wens om alle kinderen op een gelijke wijze te behandelen.

Een interessant alternatief kan de lening door ouders aan een kind zijn. Veel ouders hebben een overwaarde op hun woning, waardoor zij gemakkelijk een hypothecaire geldlening kunnen krijgen. Vervolgens kunnen zij het geleende geld onder dezelfde voorwaarden, o.a. wat betreft de rente, aan hun kind doorlenen. Als de geldlening door de kinderen wordt gebruikt voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van de eigen woning, dan is de rente die aan de ouders betaald wordt, aftrekbaar. Voor de ouders heeft deze constructie in principe geen financieel nadeel, omdat zij de rente die zij aan de bank moeten betalen, van hun kind vergoed krijgen. Wel moet goed bekeken worden of het kind de lasten van het huis kan blijven betalen.

Afgesproken kan worden dat het kind de lening moet aflossen zodra het voor het kind mogelijk is om een volledige financiering te krijgen. Op dat moment is de ondersteuning van de ouders niet meer nodig en kan het kind financieel weer op eigen benen staan.
« Terug
© Van Suilichem Communicatie