Nieuws

Tweetrapstestament
Op 1 januari 2010 is de Successiewet drastisch gewijzigd. Dit leidt er ondermeer toe dat kinderen over het algemeen minder belasting over hun erfdeel hoeven te betalen dan voorheen.

Hiermee zijn niet alle problemen opgelost. Erfbelasting (het vroegere successierecht) is een erg impopulaire belasting, omdat men het gevoel heeft tweemaal over hetzelfde vermogen belasting te moeten betalen: eenmaal als inkomen en eenmaal als erfrechtelijke verkrijging. Mogelijkheden om deze erfbelasting te besparen staan dan ook bijzonder in de belangstelling.

In het programma "Radar" is onlangs aandacht besteed aan het feit dat de langstlevende ouder de erfbelasting die de kinderen verschuldigd zijn, moet voorschieten. Hierdoor kunnen er financiŽle problemen ontstaan, als bijvoorbeeld het gehele vermogen in het huis zit. Dan zou de langstlevende geld moeten lenen om deze belasting te betalen. Door een "tweetrapstestament" te maken, zou dit kunnen worden voorkomen.

Hier staat tegenover dat belastingbetaling bij het eerste overlijden veelal leidt tot een besparing van belasting bij het overlijden van de langstlevende. Of een tweetrapstestament in uw geval voordelig is, hangt van veel factoren af: het huidige testament, de hoogte van het vermogen, eventuele huwelijkse voorwaarden, het aantal kinderen en uw leeftijd. In een persoonlijk gesprek kan worden nagegaan of uw testament nog steeds de beste oplossing biedt.

In zijn algemeenheid is het verstandig om na verloop van tijd de (fiscale) gevolgen van uw testament door laten te rekenen in verband met de wijziging van de hoogte van het vermogen, de geldende tarieven en uw leeftijd. Ook kan inmiddels de wet gewijzigd zijn, waardoor uw testament niet meer de gevolgen heeft, die u destijds voor ogen had.
« Terug
© Van Suilichem Communicatie