Nieuws

Vereniging of stichting oprichten of statuten wijzigen
Voor het oprichten van een stichting en een (formele) vereniging is een notariŽle akte nodig. In die notariŽle akte worden de statuten van de vereniging of stichting opgenomen. Als u de statuten op een later moment wilt wijzigen, dan is daarvoor ook een notariŽle akte vereist.

Oprichting
Bij een oprichting wordt vaak eerst zelf een model gebruikt dat wordt aangepast aan de persoonlijke wensen. Dit aangepaste model wordt vervolgens naar de notaris gebracht om dit op te nemen in de oprichtingsakte. Het nadeel daarvan is dat de notaris vervolgens per artikel moet bekijken of deze aan de wettelijke eisen en de eigen wensen voldoet. vervolgens moet de notaris motiveren wat de nadelen van een gekozen oplossing zijn en wat daarvoor de alternatieven zijn. Dit is een tijdrovend werk, wat ook kostenverhogend werkt.

Als u overweegt een vereniging of stichting op te richten, dan is het verstandig om hierover eerst contact op te nemen met de notaris. In een persoonlijk gesprek kunt u aangeven wat voor u belangrijk is, waarbij samen de statuten kunnen worden samengesteld. Hiervan wordt een ontwerp opgesteld, dat in eigen kring kan worden besproken. Zijn de statuten (na eventuele aanpassingen) naar wens, dan kan vervolgens de oprichtingsakte worden getekend.

Statutenwijziging
Na verloop van tijd kan blijken dat de statuten niet geheel meer naar wens zijn. Er wordt dan vaak direct het besluit genomen om de statuten te wijzigen, welk besluit wordt voorgelegd aan de notaris om dit op te nemen in een notariŽle akte. Het nadeel daarvan is dat de statuten ook op andere punten misschien niet geheel meer voldoen. Dit blijkt dan bij de notaris, maar dan is het besluit al genomen. Van het besluit tot statutenwijziging kan niet worden afgeweken, zodat er ůf onvolkomenheden in de statuten blijven ůf een nieuw besluit moet worden genomen.

Ook bij een voorgenomen statutenwijziging is het daarom aan te raden om eerst contact op te nemen met de notaris. Hij kan samen met u bekijken welke bepalingen moeten worden aangepast. Hij stelt daarvan een ontwerp op, dat in de vergadering kan worden voorgelegd. Als het besluit is genomen, dan kan vervolgens de akte worden getekend.

Conclusie
Zowel bij de oprichting van een vereniging of stichting als bij een wijziging van de statuten is het verstandig om vooraf contact op te nemen met de notaris. Dit kan ervoor zorgen dat de oprichting of statutenwijziging op een efficiŽnte en correcte manier plaatsvindt. Op het notariskantoor zijn brochures verkrijgbaar die u bij de voorbereiding behulpzaam kunnen zijn.
« Terug
© Van Suilichem Communicatie