Nieuws

Hertrouwen: let op uw testament
In de praktijk hoor ik vaak dat een testament niet nodig is voor echtgenoten met kinderen omdat in de wet hiervoor al een regeling is opgenomen. Op zich is dat juist, maar er kunnen toch een aantal redenen zijn om toch een testament te maken.

Uitsluitingsclausule
Volgens de wet valt een erfdeel in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat als een erfgenaam, bijvoorbeeld een kind, zou scheiden, de helft van het erfdeel aan de ex-echtgenote moet worden mee-gegeven. Dit kan voorkomen worden door te bepalen dat het erfdeel niet in gemeenschap van goederen valt.

Minderjarige kinderen
Als kinderen nog minderjarig zijn, dan wordt hun vermogen beheerd door hun ouders. Als beide ouders zijn overleden, dan kan het van belang zijn een voogd te benoemen. Ook dit gaat via een testament.

Bewind
Als kinderen hun erfdeel niet goed kunnen beheren, dan kunt u iemand aanwijzen die dat voor het kind kan doen. Veel ouders willen dit regelen omdat ze vinden dat 18 jaar nog te jong is voor een goed beheer. Een andere situatie doet zich voor als kinderen bij het overlijden van een ouder nog minderjarig zijn en iemand na echtscheiding niet wil dat de andere ouder het beheer heeft. Om dit te voorkomen kan een bewindvoerder worden benoemd.

Oud testament
Als er een testament gemaakt is die afwijkt van de wettelijke regeling, dan is de wettelijke regeling niet van toepassing. Dit kan ongewenste gevolgen hebben. Het is raadzaam om een dergelijk testament door een notaris te laten bezien of dit nog steeds de beste oplossing biedt.

Hertrouwen
Onlangs heeft een rechter een uitspraak gedaan over een bijzondere complicatie die was veroorzaakt door het ongewenste effect van een bestaand testament in geval van hertrouwen. De situatie was als volgt: V was gehuwd met X en had een testament gemaakt, waarbij X en de kinderen samen tot erfgenaam waren benoemd. Vervolgens werd een echtscheiding uitgesproken tussen V en X. Door de wet vervielen alle bepalingen ten behoeve van de ex-echtgenoot. De kinderen waren dus de enige erfgenamen.

Vervolgens ging V hertrouwen zonder het testament aan te passen. Door het oude testament waren de kinderen nog steeds de enige erfgenamen, terwijl V dacht dat door de wet de nieuwe echtgenoot ook erfgenaam zou zijn. Uiteindelijk sprak de rechter uit dat het testament zo moest worden uitgelegd dat de nieuwe echtgenoot inderdaad ook erfgenaam was.

Toch is deze uitspraak een waarschuwing aan degenen die gaan hertrouwen. Let op bestaande testamenten, want die zouden ongewenste effecten kunnen hebben. Ook als er geen testament is, kan een testament van belang zijn. In dergelijke gevallen wil een ouder namelijk vaak dat de nalatenschap uiteindelijk in zijn geheel naar zijn of haar kinderen gaat en dat de nieuwe echtgenoot de beschikking houdt tot zijn of haar overlijden of hertrouwen. Om dit op een goede manier te regelen, is een nieuw testament nodig. Het is dus raadzaam bij voorgenomen hertrouwen contact op te nemen met een notaris om de nieuwe situatie door te spreken.
« Terug
© Van Suilichem Communicatie