Nieuws

Zorgvolmacht
In een testament kunt u vastleggen wat er met uw bezittingen gebeurt als u bent overleden. Zo kunt u uw wil duidelijk maken als u er zelf niet meer bent. Tijdens uw leven lijkt een dergelijke regeling niet nodig, want u kunt zelf beslissen wat er moet gebeuren. U kunt echter tijdens uw leven in een situatie terechtkomen dat u niet meer in staat bent om zelf te handelen. Dit kan het gevolg zijn van een ziekte of ongeval. Hoe kan dit worden opgelost?

Wettelijke regeling
In de wet is voorzien dat als u zelf niet in staat bent om uw zaken te regelen, de rechter een bewindvoerder kan aanstellen over uw vermogen. Dit bewind kan worden aangevraagd door bepaalde familieleden, zoals echtgenoot en kinderen. De bewindvoerder moet zich over zijn bewind verantwoorden tegenover de rechter en heeft voor bepaalde handelingen, zoals de verkoop van de woning of het doen van schenkingen, machtiging nodig.

Zorgvolmacht
In plaats van de wettelijke regeling kunt u ook zelf een persoon aanstellen die voor u in een dergelijke situatie uw zaken regelt. Dit wordt een zorgvolmacht of levenstestament genoemd. Het voordeel van een dergelijke zorgvolmacht is dat u de regeling kunt vormen naar uw eigen wensen en u zelf kunt beslissen wie u het vertrouwen geeft. Dit kan uw echtgenoot zijn, maar bijvoorbeeld ook een of meer van uw kinderen.

Voorbeeld
Marian is 83 jaar. Hoewel haar gezondheid nog redelijk is, merkt ze dat ze wat vergeetachtig wordt en het soms moeilijk vindt om complexe zaken te regelen. Haar dochter Evelien helpt haar daarom daarbij. Marian zou graag willen dat als haar situatie zou verslechteren, Evelien zelfstandig namens haar kan handelen. Marian wil wel dat de andere kinderen op de hoogte blijven van wat Evelien doet en meebeslissen als er ingrijpende besluiten worden genomen.

In overleg met de notaris stelt Marian in een notariŽle akte haar dochter Evelien aan als haar algemeen gevolmachtigde. Hierdoor kan Evelien namens Marian onder andere de nodige aankopen doen, betalingen doen en andere bankzaken regelen. Vastgelegd wordt dat Evelien jaarlijks aan de andere kinderen rekening en verantwoording aflegt. Hierdoor worden de andere kinderen geÔnformeerd over de gang van zaken. Tenslotte wordt geregeld dat voor de verkoop van de woning en het doen van schenkingen er een toestemming nodig is van Marian of, als zij dit niet meer kan, de andere kinderen.

Verdere mogelijkheden
De mogelijkheden voor een zorgvolmacht zijn uitgebreid. Naast de algemene regeling van de volmacht kunt u uw wensen vastleggen voor de situatie dat u niet meer in staat bent uw wensen kenbaar te maken. Dit kan om praktische zaken gaan als de zorg voor uw huisdieren, maar ook over beslissingen die moeten worden genomen op medisch gebied.

Conclusie
De wet zorgt voor een regeling in de situatie dat iemand zelf niet meer in staat bent te handelen. Uw notaris is graag behulpzaam om te helpen bij de aanvraag hiervoor. Wilt u echter zelf bepalen wie uw belangen behartigt als u dit niet meer zelf kunt en wilt u vastleggen wat die vertrouwens persoon kan en mag doen, dan kunt u een levenstestament maken. Wilt u hierover meer weten, ga dan naar: www.notaris.nl/levenstestament of lees de brochure die op mijn kantoor verkrijgbaar is. Ook kunt u uw vragen stellen in een persoonlijk gesprek.
« Terug
© Van Suilichem Communicatie