Nieuws

Tegenwoordig automatisch huwelijkse voorwaarden?
Sinds 2018 is in de wet geregeld dat de wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten beperkt is. De regeling geldt ook voor geregistreerd partners. Niet al het vermogen is automatisch gemeenschappelijk. Wat de echtgenoten aan bezittingen en schulden hadden, blijft buiten de gemeenschap van goederen, maar ook schenkingen en erfenissen.

Betekent dit dat huwelijkse voorwaarden niet meer nodig zijn? Niet altijd. Hieronder zal ik enige punten op een rij zetten.

Bestaande huwelijken
De regeling is alleen van toepassing op huwelijken aangegaan na 1 januari 2018 zijn. Op huwelijken die daarvoor zijn gesloten is de regeling dus niet van toepassing.

Gemeenschap van goederen
De beperking heeft alleen betrekking op voorhuwelijks vermogen en vermogen verkregen uit schenkingen en erfenissen. Al het overige vermogen valt dus wel in gemeenschap van goederen. Als er gedurende het huwelijk een schuld ontstaat, dan kan de schuldeiser zich op het gehele gemeenschappelijke vermogen verhalen. Dit gemeenschappelijke vermogen bestaat uit alle goederen die tijdens het huwelijk zijn verkregen, met uitzondering van de goederen die uit erfenissen en erfenissen of door herbelegging van privévermogen zijn verkregen. Voor ondernemers zullen huwelijkse voorwaarden dus vaak wel nodig zijn.

Herbelegging
Als een van de echtgenoten vóór het huwelijk al eigenaar is van bijvoorbeeld een woning, dan blijft de opbrengst bij verkoop ook buiten de gemeenschap van goederen. Wordt er op naam van dezelfde echtgenoot een andere woning aangekocht, dan blijft deze nieuwe woning ook buiten de gemeenschap als de betreffende echtgenoot meer dan de helft van de koopprijs betaalt uit de verkoopopbrengst van de eerste woning. Wordt het huis door beide echtgenoten aangekocht of heeft de kopende echtgenoot niet meer dan de helft uit privégeld betaald, dan valt de woning dus wel in de gemeenschap van goederen. Als er privégeld in een gemeenschappelijk woning is geďnvesteerd, dan moet dit vergoed worden.

Administratie
Het vorige punt maakt duidelijk dat het belangrijk is om bij te houden wat er met privévermogen is gebeurd. Als niet aangetoond kan worden dat privévermogen is gebruikt voor de aankoop van een woning, dan zal dit complicaties opleveren bij een eventuele verdeling. Het is dus belangrijk dit goed bij te houden.

Testamenten
Veel ouders willen niet dat de echtgenoten van kinderen mee-erven. Hiertoe kan in het testament een bepaling worden opgenomen. Is een dergelijke bepaling niet meer nodig? Voorlopig blijft dit veelal nodig, want de regeling geldt zoals gezegd niet als de kinderen al getrouwd waren vóór de ingangsdatum van de wet. Hetzelfde geldt voor schenkingen. Ook hier blijft het voor schenkingen aan personen die al gehuwd zijn voor de ingangsdatum van de wet belangrijk te bepalen dat het geschonken bedrag voor het kind privévermogen blijft.
« Terug
© Van Suilichem Communicatie