Nieuws

Aanwijzing van een voogd
Als u een voogd wilt aanwijzen, dan kan dat op twee manieren: via een testament of door inschrijving in het gezagsregister. Als u de voogd wilt aanwijzen inschrijving in het gezagsregister, dan kan dat via deze link

Is er een langstlevende ouder die het gezag heeft, dan heeft de aanwijzing geen effect.
« Terug
© Van Suilichem Communicatie