Tweetrapstestament

Op 1 januari 2010 is de Successiewet drastisch gewijzigd. Dit leidt er ondermeer toe dat kinderen over het algemeen minder belasting over hun erfdeel hoeven te betalen dan voorheen.

Beperking uitbetaling van gelden aan derden

In het kader van de bestrijding van malafide praktijken is het belangrijk dat de geldstromen helder verlopen. Strakkere regels inzake het uitbetalen van gelden vanuit de derdenrekening geven duidelijkheid in de geldstroom vanuit het notariskantoor. Dit voorkomt belastingfraude en andere malafide praktijken. Sinds 1 januari 2008 gelden daarom voor de uitbetaling van gelden bij onroerendgoedtransacties […]

Samenlevingscontract belangrijk

Samenwoners die niet met elkaar gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan, erven niet automatisch van elkaar. Hiervoor is een testament noodzakelijk.

De kinderen ondersteunen door een lening

De huizenprijzen zijn de laatste jaren sterk gestegen. Dit is vooral voor nieuwkomers op de huizenmarkt een groot probleem. Voor degenen die al een huis hebben is een nieuw huis ook duurder geworden, maar daar staat tegenover dat de oude woning ook meer waard is en dus ook meer zal opleveren. Dit voordeel hebben de […]

Samenwonende jongeren lopen pensioen mis

Samenwonende jongeren lopen veel geld mis, doordat ze niet weten dat ze hun partner bij hun pensioenfonds moeten aanmelden. Ruim een derde van de partners van jongeren die bij een pensioenfonds zijn aangesloten, hebben geen recht op het zogeheten partnerpensioen, omdat de relatie bij het pensioenfonds onbekend was.

De Notaristelefoon

Voor algemene notariële vragen, op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur: 0900 346 93 93 (€ 0,80 ct./p.m.) De Notaristelefoon is er voor al uw algemene vragen op diverse notariële gebieden.

Negatieve rente

We zijn gewend om rente te krijgen over ons spaartegoed. Inmiddels is deze rente zeer beperkt. Een lage rente heeft voordelen als het gaat om de hypotheekrente, maar heeft nadelen voor het aanhouden van tegoeden.

Toelichting op de website

Zoals in het internettijdperk gebruikelijk hebben we een eigen website. Op deze site stellen we ons voor en vertellen meer over de werkzaamheden van een notaris.