Maatregelen in verband met het coronavirus

Ik vind het belangrijk dat mijn kantoor niet bijdraagt aan de verspreiding van het coronavirus. Daarom verzoek ik u rekening te houden met het volgende.

Aanwijzing van een voogd

Als u een voogd wilt aanwijzen, dan kan dat op twee manieren: via een testament of door inschrijving in het gezagsregister. Als u de voogd wilt aanwijzen inschrijving in het gezagsregister, dan kan dat via deze link.

Tegenwoordig automatisch huwelijkse voorwaarden?

Sinds 2018 is in de wet geregeld dat de wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten beperkt is. De regeling geldt ook voor geregistreerd partners. Niet al het vermogen is automatisch gemeenschappelijk. Wat de echtgenoten aan bezittingen en schulden hadden, blijft buiten de gemeenschap van goederen, maar ook schenkingen en erfenissen. Betekent dit dat huwelijkse voorwaarden […]

Hertrouwen? Let op uw testament!

Regelmatig hoor ik mijn cliënten zeggen dat ze wel een testament hebben, maar dat dit niet van belang is, omdat de wet toch alles regelt. Dit is een misvatting. Een testament gaat vóór de wettelijke regeling. Dit betekent dat de wettelijke regeling niet van toepassing is op de punten waar het testament van afwijkt. Bij […]

Zorgvolmacht

In een testament kunt u vastleggen wat er met uw bezittingen gebeurt als u bent overleden. Zo kunt u uw wil duidelijk maken als u er zelf niet meer bent. Tijdens uw leven lijkt een dergelijke regeling niet nodig, want u kunt zelf beslissen wat er moet gebeuren. U kunt echter tijdens uw leven in […]

Schenken of geld uitlenen voor de eigen woning

Veel ouders willen hun kinderen ondersteunen in de betaling van hun eigen woning, bijvoorbeeld bij de aankoop, vermindering van de eigenwoningschuld of financiering van een restschuld bij verkoop van de eigen woning. De vraag is dan of het beter is om te schenken of het bedrag uit te lenen. Hierbij spelen vele factoren een rol. […]

Hertrouwen: let op uw testament

In de praktijk hoor ik vaak dat een testament niet nodig is voor echtgenoten met kinderen omdat in de wet hiervoor al een regeling is opgenomen. Op zich is dat juist, maar er kunnen toch een aantal redenen zijn om toch een testament te maken.

Vereniging of stichting oprichten of statuten wijzigen

Voor het oprichten van een stichting en een (formele) vereniging is een notariële akte nodig. In die notariële akte worden de statuten van de vereniging of stichting opgenomen. Als u de statuten op een later moment wilt wijzigen, dan is daarvoor ook een notariële akte vereist.

Voor- en nadelen van een verhoogde hypothecaire inschrijving

Een hypothecaire geldlening bestaat uit twee elementen: de geldlening en de hypotheek. Hypotheek is de zekerheid die de geldlener (hypotheekgever) geeft aan de geldverstrekker (hypotheekhouder). Dit recht houdt in de mogelijkheid voor de geldverstrekker om zijn vordering met voorrang op het onderpand te verhalen. De geldverstrekker heeft als hypotheekhouder de mogelijkheid om het onderpand te […]

Tweetrapstestament

Op 1 januari 2010 is de Successiewet drastisch gewijzigd. Dit leidt er ondermeer toe dat kinderen over het algemeen minder belasting over hun erfdeel hoeven te betalen dan voorheen.